2023/2024 Finančné právo 2 - 3. ročník - denní - Daňové právo

Finančné právo 2

3. ročník (Bc.) - denné štúdium

 

 

2023/2024 Právo finančného trhu - externé bakalárske štúdium

Online kurz z predmetu Právo finančného trhu pre 4. ročník bakalárskeho štúdia v externej forme.

2023/2024 Právo finančného trhu (LS)

Kurz Právo finančného trhu je určený pre študentov 3. ročníka bakalárskeho stupňa v dennej forme a jeho absolvovanie je nevyhnutnou podmienkou absolvovania priebežného hodnotenia predmetu, ktoré tvorí 50 % celkového hodnotenia predmetu.

Prednášky budú realizované Online, sprístupnením v Moodle a MS Stream.

Vyučujúci: prof. Čunderlík, Dr. Katkovčin, Dr. Heseková, Mgr. Medvec

2023/2024 Záverečná bakalárska práca
2023/2024 Záverečná diplomová práca
2023/2024 Finančné právo 1 (Externé štúdium)

Finančné právo 1 - externé bakalárske štúdium