Kde hľadať akú pomoc

Prihlásenie sa do Moodle

Na prihlásenie sa do Moodle sa používa celouniverzitné prihlasovacie meno a heslo. Ak si nepamätáte heslo, resp. Vaše heslo nefunguje, postupujte podľa inštrukcií  Centra podpory informačných technológií (CEPIT), resp. kontaktujte správcu hesla na Vašej fakulte.

Informácie o tom, ako funguje Moodle a elearning na UK

Základné informácie nájdete na hornej lište Moodle, Tutoriál pre prácu s Moodle.

Otvorenie kurzu, konzultácie a školenia pre prácu používanie elearningu a prácu s Moodle

Kontaktujte elearningové oddelenie Centra informačných technológií UK na adrese moodle@uniba.sk