2023/2024 Právo finančného trhu - externé bakalárske štúdium

Online kurz z predmetu Právo finančného trhu pre 4. ročník bakalárskeho štúdia v externej forme.