2021/2022 Janka Bábelová kurz
2021/2022 LINGUA LATINA
2021/2022 Janka Bábelová AJ VL 2.r.
  • Učiteľ: Janka Bábelová
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.
2021/2022 Janka Bábelová SJ GM 1.r.
  • Učiteľ: Janka Bábelová
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.
2021/2022 Janka Bábelová SJ GM 2r.
  • Učiteľ: Janka Bábelová
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.
2021/2022 Slovenčina pre cudzincov

Vyučovanie slovenčiny pre cudzincov: GM 1.ročník