2022/2023 Janka Bábelová kurz
2022/2023 LINGUA LATINA
2022/2023 Janka Bábelová AJ VL 2.r.
  • Učiteľ: Janka Bábelová
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.
2022/2023 Janka Bábelová SJ GM 2r.
  • Učiteľ: Janka Bábelová
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.
2022/2023 Slovenčina pre cudzincov

Vyučovanie slovenčiny pre cudzincov: GM 1.ročník