Lekárska fakulta

Periodické školenie vedúceho zamestnanca v oblasti BOZP a PO
  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet
Asistenčné technológie v terciárnom vzdelávaní študentov so špecifickými potrebami

Študent získa programátorské skúsenosti s novou programovacou paradigmou – symbolickým programovaním v interpretovanom jazyku, ktorý využíva objektovo-orientované programovanie, udalosti, paralelné procesy a násobné objekty, avšak v kontexte školskej informatiky, edukačného programovania a učenia sa vývojom interaktívnych programov – mikrosvetov. Študent sa naučí navrhovať a vyvíjať malé výučbové mikrosvety pre interaktívne, vizuálne a konštruktivistické modelovanie (učenie sa objavovaním a skúmaním) pre základnú a strednú školu.

Rozraďovací test CĎV
  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet