2023/2024 LINGUA LATINA
2023/2024 Janka Bábelová SJ GM 1.r.
  • Teacher: Janka Bábelová
  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet
2023/2024 Janka Bábelová SJ GM 2r.
  • Teacher: Janka Bábelová
  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet
2023/2024 Slovenčina pre cudzincov

Vyučovanie slovenčiny pre cudzincov: GM 1.ročník