2022/2023 Semináre z Lekárskej biochémie

Semináre z lekárskej biochémie - LS - dištančná výučba 2021

  • Teacher: Mária Chomová
  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet
2022/2023 MEDICAL CHEMISTRY (GM+DENT)

Organization of written part of exam from the subject MEDICAL CHEMISTRY

2022/2023 LEKÁRSKA CHÉMIA (VL+ZL)

Organizácia písomnej časti skúšky z predmetu LEKÁRSKA CHÉMIA