Študenti 3. - 6. ročník, všeobecné lekárstvo (General Medicine)

2022/2023 Surgical propedeutics - tests

For log in use AIS name and KEY: test

2022/2023 Chirurgická propedeutika - testy

Pre vstup zadajte svoj AIS login a KEY: test

2022/2023 Surgery, 4.year, General Medicine, Test

Use your AIS login and KEY: test

2022/2023 Chirurgia, 4.ročník, zápočtový test

Pre prihlásenie použite AIS login a KEY: test