Študenti 3. - 6. ročník, všeobecné lekárstvo (General Medicine)

2021/2022 Surgical propedeutics - tests

For log in use AIS name and KEY: test

2021/2022 Chirurgická propedeutika - testy

Pre vstup zadajte svoj AIS login a KEY: test

2021/2022 Chirurgia, 4.ročník, zápočtový test

Pre prihlásenie použite AIS login a KEY: test