2023/2024 Starý zákon (2) - historické knihy (KKT61017)
  • Učiteľ: Martina Korytiaková
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.