2023/2024 Starý zákon (2) - historické knihy (KKT61017)
2023/2024 Biblická archeológia (KKT61033)
2023/2024 Všeobecný úvod do Svätého písma (KKT61014)
 • Blažej Štrba: Blažej Štrba
 • Enrolled students: No students enrolled in this course yet
2023/2024 Starý zákon (1) - Pentateuch (KKT61016)
 • Teacher: Blažej Štrba
 • Enrolled students: No students enrolled in this course yet
2023/2024 Starý zákon (2) - historické knihy (KKT61017)
 • Martina Korytiaková: Blažej Štrba
 • Enrolled students: No students enrolled in this course yet
2023/2024 Vybrané biblické texty (KKT62013)
 • Teacher: Blažej Štrba
 • Enrolled students: No students enrolled in this course yet
2023/2024 Hebrejský jazyk (1)
 • Blažej Štrba: Blažej Štrba
 • Enrolled students: No students enrolled in this course yet