2023/2024  Biblická archeológia (KKT61033)
  • Učiteľ: Martina Korytiaková
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.