Praktické cvičenia z BioFyziky - Trnka

Elektronická podpora výučby praktických cvičení z lekárskej biofyziky.

Nájdete tu výučbové materiály, poznámky a informácie k praktickým cvičeniam z lekárskej biofyziky. Budete si môcť overiť Vaše vedomosti prostredníctvom testov.