Biofyzika - Testy VL, ZL (priebežné, skúškové)

Testovanie študentov LF UK v Bratislave z predmetu zameraného na biofyziku.