2023/2024  Starý zákon (1) - Pentateuch (KKT61016)
  • Učiteľ: Blažej Štrba
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.