2023/2024  Starý zákon (2) - historické knihy (KKT61017)
  • Martina Korytiaková: Blažej Štrba
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.