2023/2024  Vybrané biblické texty (KKT62013)
  • Učiteľ: Blažej Štrba
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.