2021/2022 Chemická informatika PriF.KAgCh/N-bCXX-007/16

Kurz Chemická informatika (PriF.KAgCh/N-bCXX-007/16) je určený pre študentov Katedry biochémie tretieho ročníka bakalárskeho štúdia. Kurz je úvodom do práce s vedeckou literatúrou a do vedeckých databáz. Cieľom kurzu je tiež predstaviť základné bioinformatické a iné užitočné nástroje. Pre potreby vyučovanie je nutné používať počítačovú miestnosť. Pre akademický rok 2019/2020 to je miestnosť B1-225 v čase od 9:00 do 10:30.

Výučba prebieha blokovo v týchto termínoch:

02. 10. 2019

09. 10. 2019

16. 10. 2019

23. 10. 2019

30. 10. 2019

06. 11. 2019

Hodnotenie predmetmetu:

Po poslednom termíne obdržíte buď prostredníctvom tejto stránky alebo spoločného mailového účtu zoznam úloh na vypracovanie. Čas na odovzdanie bude minimálne 5 pracovných dní.

Vyučujúci: Mgr. Filip Brázdovič, PhD.

Kontakt: filip.brazdovic@uniba.sk

Miestnosť: CH1-204

2021/2022 Vybrané kapitoly z biochémie
 • Učiteľ: Jana Korduláková
 • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.
2021/2022 Pokročilé cvičenie z biochémie a bunkovej biológie
2021/2022 Bioenergetika
2021/2022 Základy bunkovej biológie

Prednáškový kurz pre zimný semester bakalárskeho študijného programu Biochémia. Týždenný rozsah kurzu je 2 hodiny prednášky a 2 hodiny semináre.

 • Pre vstup do kurzu sa musíte najprv zapísať. Po kliknutí na názov kurzu sa prihlásite menom a heslom ako do AIS2 a po návrate na stránky kurzu kliknutím na "Zapísať ma do kurzu".
 • Na prvé prihlásenie budete potrebovať jednorázový kľúč (heslo), dostanete ho na prednáške/seminári.
 • Po zápise sa budete prihlasovať už len loginom a heslom do AIS-u.
2021/2022 Metódy molekulárnej a bunkovej biológie

Prednáškový kurz pre letný semester bakalárskych študijných programov Biochémia a Biológia. Týždenný rozsah kurzu je 2 hodiny (prednášky).

 • Pre vstup do kurzu sa musíte najprv zapísať. Po kliknutí na názov kurzu sa prihlásite menom a heslom ako do AIS2 a po návrate na stránky kurzu kliknutím na "Zapísať ma do kurzu".
 • Na prvé prihlásenie budete potrebovať jednorázový kľúč (heslo), dostanete ho na prednáške/seminári.
 • Po zápise sa budete prihlasovať už len loginom a heslom do AIS-u.
2021/2022 Genomika

Prednáškový kurz pre letný semester magisterských študijných programov Genetika a Biochémia. Týždenný rozsah kurzu je 2 hodiny (prednášky).

 • Pre vstup do kurzu sa musíte najprv zapísať. Po kliknutí na názov kurzu sa prihlásite menom a heslom ako do AIS2 a po návrate na stránky kurzu kliknutím na "Zapísať ma do kurzu".
 • Na prvé prihlásenie budete potrebovať jednorázový kľúč (heslo), dostanete ho na prednáške/seminári.
 • Po zápise sa budete prihlasovať už len loginom a heslom do AIS-u.