2022/2023 Bakalárska práca z biochémie (1) cvičenie PriF.KBCh/N-bCBI-021/22

Časť predmetu Bakalárska práca z biochémie (1)  (PriF.KBCh/N-bCBI-021/22) venovaná praktickým úlohám  je určená pre študentov Katedry biochémie tretieho ročníka bakalárskeho štúdia. Kurz je úvodom do práce s vedeckou literatúrou a do vedeckých databáz. Cieľom kurzu je tiež predstaviť základné bioinformatické a iné užitočné nástroje. Pre potreby vyučovania je nutné používať počítače. Z toho dôvodu sa študentom odporúča nosiť si notebook na cvičenie. Pre akademický rok 2022/2023 sa budeme stretávať v miestnosti CH1-222 v čase od 15:40 do 17:10.

Výučba prebieha blokovo v týchto termínoch:

29. 09. 2022

13. 10. 2022

20. 10. 2022

27. 10. 2022

03. 10. 2022

10. 11. 2022

Hodnotenie predmetu:

Po poslednom termíne obdržíte buď prostredníctvom tejto stránky alebo spoločného mailového účtu zoznam úloh na vypracovanie. Čas na odovzdanie bude minimálne 5 pracovných dní.

Vyučujúci: Mgr. Filip Brázdovič, PhD.

Kontakt: filip.brazdovic@uniba.sk

Miestnosť: CH1-204 (CH1-248)

2022/2023 Vybrané kapitoly z biochémie
2022/2023 Základy bunkovej biológie

Prednáškový kurz pre zimný semester bakalárskeho študijného programu Biochémia. Týždenný rozsah kurzu je 2 hodiny prednášky a 2 hodiny semináre.

  • Pre vstup do kurzu sa musíte najprv zapísať. Po kliknutí na názov kurzu sa prihlásite menom a heslom ako do AIS2 a po návrate na stránky kurzu kliknutím na "Zapísať ma do kurzu".
  • Na prvé prihlásenie budete potrebovať jednorázový kľúč (heslo), dostanete ho na prednáške/seminári.
  • Po zápise sa budete prihlasovať už len loginom a heslom do AIS-u.
2022/2023 Metódy molekulárnej a bunkovej biológie

Prednáškový kurz pre letný semester bakalárskych študijných programov Biochémia a Biológia. Týždenný rozsah kurzu je 2 hodiny (prednášky).

  • Pre vstup do kurzu sa musíte najprv zapísať. Po kliknutí na názov kurzu sa prihlásite menom a heslom ako do AIS2 a po návrate na stránky kurzu kliknutím na "Zapísať ma do kurzu".
  • Na prvé prihlásenie budete potrebovať jednorázový kľúč (heslo), dostanete ho na prednáške/seminári.
  • Po zápise sa budete prihlasovať už len loginom a heslom do AIS-u.
2022/2023 Genomika

Prednáškový kurz pre letný semester magisterských študijných programov Genetika a Biochémia. Týždenný rozsah kurzu je 2 hodiny (prednášky).

  • Pre vstup do kurzu sa musíte najprv zapísať. Po kliknutí na názov kurzu sa prihlásite menom a heslom ako do AIS2 a po návrate na stránky kurzu kliknutím na "Zapísať ma do kurzu".
  • Na prvé prihlásenie budete potrebovať jednorázový kľúč (heslo), dostanete ho na prednáške/seminári.
  • Po zápise sa budete prihlasovať už len loginom a heslom do AIS-u.