2023/2024 Analýza liečiv - skúška
2023/2024 Hodnotenie kvality zdravotníckych pomôcok (2)
2023/2024 Farmaceutická chémia (2)
2023/2024 Pharmaceutical Chemistry (2)