Fakulta telesnej výchovy a športu

Vedecká komunikácia a manažment výskumných projektov
  • Učiteľ: Adriana Kaplánová
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.
Metodológia výskumu a štatistika

Tento kurz Vám umožní zoznámenie sa so základnými metódami epidemiologických a klinických štúdií a osvojenie si ich aplikácie v biomedicínskom výskume, ale tiež získanie teoretických vedomostí v biomedicínskej štatistike a zdokonalenie sa v ich praktickom používaní.

  • Učiteľ: Adriana Kaplánová
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.