Fakulta telesnej výchovy a športu

2022/2023 Diskusné fórum - Podpora pre Moodle užívateľov

Diskusné fórum so zámerom podpory a získavania skúsenosti v prostredí Moodle. Fórum je určené pre učiteľov a zamestnancov FTVŠ UK, avšak prístupné je aj ďalším užívateľom Moodle na UK.

  • Učiteľ: Michal Bábela
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.