Fakulta telesnej výchovy a športu

Metodológia výskumu a štatistika

Tento kurz Vám umožní zoznámenie sa so základnými metódami epidemiologických a klinických štúdií a osvojenie si ich aplikácie v biomedicínskom výskume, ale tiež získanie teoretických vedomostí v biomedicínskej štatistike a zdokonalenie sa v ich praktickom používaní.