2021/2022 2-MAT-225/15 Aplikacie teorie grup v diskretnej matematike
  • Teacher: Róbert Jajcay
  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet
2021/2022 Lineárne kódovanie
  • Teacher: Róbert Jajcay
  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet
2021/2022 Vybrane kapitoly z kryptologie
  • Teacher: Róbert Jajcay
  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet
2021/2022 Základy pre vyššiu matematiku

Príprava na maturitu a na štúdium vysokej školy - pevné základy pre vyššiu matematiku

  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet