2023/2024  Muzikoterapia LOG
  • Učiteľ: Mária Habalová
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.
2023/2024 Muzikoterapia v inštitucionálnej starostlivosti

V rámci jednotlivých inštitúcií sa predstavia možnosti a podmienky realizácie muzikoterapie v závislosti od cieľov a zamerania vybraných inštitúcií, individuálnych potrieb klientov a so zohľadnením intervenčných rizík.

  • Učiteľ: Mária Habalová
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.