2023/2024  Muzikoterapia LOG
  • Teacher: Mária Habalová
  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet
2023/2024 Muzikoterapia v inštitucionálnej starostlivosti

V rámci jednotlivých inštitúcií sa predstavia možnosti a podmienky realizácie muzikoterapie v závislosti od cieľov a zamerania vybraných inštitúcií, individuálnych potrieb klientov a so zohľadnením intervenčných rizík.

  • Teacher: Mária Habalová
  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet