Biofyzika - Testy VL, ZL (priebežné, skúškové)

Testovanie študentov LF UK v Bratislave z predmetu zameraného na biofyziku.

Biophysics - Tests GM, D (continuous, exam)

Testing students at the Faculty of Medicine in Bratislava from Biophysics.

Praktické cvičenia z BioFyziky - Trnka

Elektronická podpora výučby praktických cvičení z lekárskej biofyziky.

Nájdete tu výučbové materiály, poznámky a informácie k praktickým cvičeniam z lekárskej biofyziky. Budete si môcť overiť Vaše vedomosti prostredníctvom testov.

2023/2024 Electromagnetic Methods in Medicine
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.
2023/2024 MedBioPhys practicals Kozlikova

  • Učiteľ: Katarína Kozlíková
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.
2023/2024 Medical Statistics
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.
Skúšobný kurz - K. Kozlíková
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.
ÚLFB