2023/2024 Fyziológia – testy
  • Učiteľ: Jana Radošinská
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.
2023/2024 Jana Radosinska - GM Practicals
  • Učiteľ: Jana Radošinská
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.
2023/2024 Physiology – tests
  • Učiteľ: Jana Radošinská
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.