2021/2022 Tlmočenie z listu - holandčina
2021/2022 Základy odbornej komunikácie v holandčine
2021/2022 Jazykové propedeutikum holandčiny
2021/2022 Štátnice MGR/OPT - preklad
2021/2022 Dejiny nizozemskej literatúry - tretí ročník
2021/2022 Tomáš Sovinec TB IV. Mgr. LS 2020
  • Teacher: Tomáš Sovinec
  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet
2021/2022 Zuzana Guldanová - cvičný kurz