2019/2020 Physical Chemistry - Laboratory Practicals

To access the content, click on the name of the course above, and log in with your username and password for AIS. Moreover, before entering for the first time, the system will require you to confirm enrolment for the course.

In case of problems with enrolment / logging in, try to ask for help your classmates first; if you encounter problems in more cases, do not hesitate to contact the teaching assistant.

  • Učiteľ: Táňa Sebechlebská
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.
2021/2022 Čo je fyzikálna a teoretická chémia?
  • Učiteľ: Michal Pitoňák
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.
2021/2022 Numericka matematika
  • Učiteľ: Pavel Neogrády
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.
2021/2022 Experimentálne metódy fyzikálnej chémie - Elektrochémia
  • Učiteľ: Táňa Sebechlebská
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.
2021/2022 Úvod do experimentov z fyzikálnej chémie
2021/2022 Physical Chemistry - Laboratory Practicals

To access the content, click on the name of the course above, and log in with your username and password for AIS. Moreover, before entering for the first time, the system will require you to confirm enrolment for the course.

In case of problems with enrolment / logging in, try to ask for help your classmates first; if you encounter problems in more cases, do not hesitate to contact the teaching assistant.

2021/2022 Úvod do dynamiky komplexných systémov (ZS)

KURZ PRE ZS 2020/21 JE OTVORENÝ.

  • Učiteľ: Táňa Sebechlebská
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.
2021/2022 Základné cvičenie z fyzikálnej chémie

Pre prístup k materiálom kliknite na názov kurzu a prihláste sa so svojím loginom a heslom ako do systému AIS. Navyše pred prvým prístupom systém žiada, aby ste sa zapísali medzi účastníkov kurzu.

V prípade individuálnych problémov so zápisom/prihlásením sa najprv skúste poradiť so spolužiakmi; ak sú problémy so zápisom/prihlásením u viacerých, kontaktujte vyučujúceho.