2023/2024 Čo je fyzikálna a teoretická chémia?
  • Teacher: Michal Pitoňák
  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet
2023/2024 Úvod do experimentov z fyzikálnej chémie
2023/2024 Physical Chemistry - Laboratory Practicals

To access the content, click on the name of the course above, and log in with your username and password for AIS. Moreover, before entering for the first time, the system will require you to confirm enrolment for the course.

In case of problems with enrolment / logging in, try to ask for help your classmates first; if you encounter problems in more cases, do not hesitate to contact the teaching assistant.

2023/2024 Základné cvičenie z fyzikálnej chémie

Pre prístup k materiálom kliknite na názov kurzu a prihláste sa so svojím loginom a heslom ako do systému AIS. Navyše pred prvým prístupom systém žiada, aby ste sa zapísali medzi účastníkov kurzu.

V prípade individuálnych problémov so zápisom/prihlásením sa najprv skúste poradiť so spolužiakmi; ak sú problémy so zápisom/prihlásením u viacerých, kontaktujte vyučujúceho.