2023/2024 Kapitoly z politológie
  • Teacher: Pavol Baboš
  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet
2023/2024 Vybrané otázky prieskumu trhu
  • Teacher: Pavol Baboš
  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet
2023/2024 Experiment v sociologickom výskume

Tento kurz je určený pre študentov so základnou znalosťou štatistických metód a má za cieľ naučiť študentov ako nadizajnovať experimentálny výskum, vyzbierať údaje a vyhodnotiť ich relevantným spôsobom. Úspešný absolvent kurzu bude schopný nadizajnovať jednoduchšie formy spoločensko-vedných experimentov a využiť analýzu založenú na experimentálnom prístupe tak pre svoju záverečnú prácu, ako aj v uplatnení na trhu práce.