Manažérstvo proti korupcii JLF UK

Predmetom zavedenia SMPK je prijatie, zavedenie, uplatňovanie, implementovanie a vedenie účinného systému na JLF UK v súlade s vyššie uvedenou normou.

2023/2024 Kurz medicínskeho vzdelávania