2022/2023 Knižnično-informačná veda

E-learningový kurz  je obsahovo zameraný na problematiku získavania informácií. Poukazuje na jednotlivé kroky pracovných postupov pri vyhľadávaní informácií v elektronických informačných zdrojoch. Jednoduchým spôsobom, pomocou multimediálnych produktov, ktoré kombinujú textový výklad, vizuálne ukážky so zvukom, ponúkame e-learningový kurz. Kurz je určený pre študentov ako doplnok k prezenčnej forme štúdia. Kurz môže byť prínosný aj pre študentov študijných programov celoživotného vzdelávania.