2023/2024 Dizajn neformálneho a informálneho vzdelávania
2023/2024 3-FVF Štatistické metódy v pedagogickom výskume