2021/2022 Školská fyzika (2)

E-learningový kurz na podporu výučby predmetu ŠKOLSKÁ FYZIKA (2), ktorý je určený prednostne študentom 2. ročníka bakalárskeho štúdia učiteľstva fyziky.  

Tento e-learningový kurz obsahovo pokrýva prednášky. 

Informácie k cvičeniam sú dostupné tu: http://www.ddp.fmph.uniba.sk/~bartosovic/vyuc.htm 


2021/2022 1-AIN-180/15 - Principy pocitacov - operacne systemy
  • Učiteľ: Peter Tomcsányi
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.
2021/2022 Cvičný kurz pre spoznanie nového Moodle - oddelenie didaktiky informatiky