2023/2024 1-UFY Školská fyzika (1)

E-learningový kurz na podporu výučby predmetu ŠKOLSKÁ FYZIKA (1), ktorý je určený prednostne študentom 2. ročníka bakalárskeho štúdia učiteľstva fyziky.  

Tento e-learningový kurz obsahovo pokrýva prednášky. 

Informácie k cvičeniam sú dostupné tu: http://www.ddp.fmph.uniba.sk/~bartosovic/vyuc.htm 


2023/2024 Cvičný kurz pre spoznanie nového Moodle - oddelenie didaktiky informatiky