2023/2024 Vybrané kapitoly z resuscitológie (PVP 5.roč. VL)
  • Učiteľ: Karol Kálig
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.
2023/2024 Anestéziológia a intenzívna medicína

Študijný program predmetu AIM v 4. r. VL na I. KAIM LFUK a UNB sa v šk. r. 2023/24 sa bude realizovať dištančnou a prezenčou formou. Online prednášky s podporou MS Teams. Stáže sa budú vykonávať prezenčne a kombináciou dištančne/prezenčne s podporou vzdelávacieho systému Moodle.