2021/2022 Jazyk A v praxi – slovinský
2021/2022 Poľský jazyk a reálie 2
2021/2022 Jazyk A v praxi 4 – poľština
2021/2022 Poľský jazyk a reálie 4
2021/2022 Konverzácia v poľskom jazyku