2023/2024 Nemecký jazyk 2
  • Učiteľ: Stella Rizmanová
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.
2023/2024 Latinská medicínska/farmaceutická terminológia

Online kurz k predmetu Latinská medicínska terminológia (LS) slúži najmä na realizáciu priebežného a záverečného testu. 

  • Učiteľ: Ivan Lábaj
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.
2023/2024 Latin Medical Terminology
  • Učiteľ: Ivan Lábaj
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.