2021/2022 Nemecky jazyk 1 - Zimný semester
2021/2022 Nemecky jazyk 3
2021/2022 Latinská medicínska/farmaceutická terminológia

Online kurz k predmetu Latinská medicínska terminológia (LS) slúži najmä na realizáciu priebežného a záverečného testu.