2023/2024 Nemecký jazyk 2
2023/2024 Latinská medicínska/farmaceutická terminológia

Online kurz k predmetu Latinská medicínska terminológia (LS) slúži najmä na realizáciu priebežného a záverečného testu. 

  • Teacher: Ivan Lábaj
  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet
2023/2024 Latin Medical Terminology
  • Teacher: Ivan Lábaj
  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet