2022/2023 Latinská medicínska/farmaceutická terminológia

Online kurz k predmetu Latinská medicínska terminológia (LS) slúži najmä na realizáciu priebežného a záverečného testu.