2021/2022 Farmakológia 1 -Zubné lekárstvo
2021/2022 Farmakológia 1 - NŠP
2021/2022 Farmakológia 1
2021/2022 Pharmacology 1
2021/2022 Pharmacology 2
2021/2022 Farmakológia 2 - Zubné lekárstvo
2021/2022 Farmakológia 2 - Všeobecné lekárstvo