2023/2024 Dentistry

4th year of General Medicine study program

2023/2024 Dentoalveolárna a maxilofaciálna chirurgia V

Kurz pre 6. ročník ZL

2023/2024 Dentoalveolárna a maxilofaciálna chirurgia III.
2023/2024 Dentoalveolárna a maxilofaciálna chirurgia IV
2023/2024 Dentoalveolárna chirurgia 2
2023/2024 Zubné lekárstvo

pre 4. ročník VL