2023/2024 RGS3 – cvičenie sk. Cákoci
2023/2024 Geografia Slovenska 2
2023/2024 Regióny Eurázie - vyb. problémy - cvičenie
2023/2024 Makroregióny
2023/2024 Regióny Euroázie - Ázia