2023/2024 Úvod do španielskej právnej terminológie
  • Učiteľ: Jarmila Pátková
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.
2023/2024 Štylistika francúzskych právnych textov - 1 skupina.
  • Učiteľ: Jarmila Pátková
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.
2023/2024 Cudzí jazyk AJ Ekonómia a právo