2022/2023 Francúzska právna terminológia - externí: 1 skupina
2022/2023 Latinčina pre právnikov Angela Škovierová