2023/2024 Úvod do španielskej právnej terminológie
2023/2024 Štylistika francúzskych právnych textov - 1 skupina.
2023/2024 Cudzí jazyk AJ Ekonómia a právo