2023/2024 Obchodné právo 2 (Mgr.) - prof. Patakyová