2023/2024 Starý zákon (1) - Pentateuch (KKT61016)
 • Učiteľ: Blažej Štrba
 • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.
2023/2024 Starý zákon (2) - historické knihy (KKT61017)
 • Martina Korytiaková: Blažej Štrba
 • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.
2023/2024 Vybrané biblické texty (KKT62013)
 • Učiteľ: Blažej Štrba
 • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.
2023/2024 Hebrejský jazyk (1)
 • Blažej Štrba: Blažej Štrba
 • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.