2023/2024 VKaUvPV de

Predmet je určný pre študentov Učiteľstva primárneho vzdelávania v dennej forme štúdia. Je zameraný na sprostredkovanie didakticko-výtvarných oblastí poznania.

2023/2024 VKaUvPV ex
2023/2024 Reflexívny didaktický seminár
2023/2024 Pedagogická prax 3 (A, B)
2023/2024 Výtvarná pedagogika 1