2023/2024 Vyučovanie geometrie v primárnom vzdelávaní

Kurz je zameraný na prípravu budúcich učiteľov primárneho vzdelávania v oblasti geometrie a didaktiky geometrie.