2023/2024 Špeciálna genetika 3

Povinný predmet pre 2. ročník magisterského programu Genetika v ZS.

Kvantitatívna, populačná a behaviorálna genetika