2023/2024 Bakalárske a diplomové práce z verejného zdravotníctva
  • Miesto pre odovzdávanie vypracovaných úloh v rámci predmetov:
    • Základy vedecko-výskumnej práce (3. roč. bc. štúdium)
    • Základy vedecko-výskumnej činnosti (1. roč. Mgr. štúdium)
    • Diplomový seminár (2. roč. Mgr. štúdium).
  • Diskusné fórum týkajúce sa problémov pri písaní záverečných bakalárskych a magisterských prác v št. programe Verejné zdravotníctvo
  • Učebné materiálny, pomôcka a odkazy užitočné pre písanie bakalárskych a magisterských prác v št. programe Verejné zdravotníctvo