2023/2024 2-prUFY Elektromagnetizmus

Tento kurz je podporou k predmetu rozširujúceho študijného programu Fyzika. Obsahuje študijné materiály, zadania úloh a priestor na odovzdávanie vyriešených úloh.