2023/2024 Riadenie školstva a školy

Vitajte na kurze Riadenie školstva a školy, ktorý je jedným z povinne voliteľných kurzov študijného programu PEP.